Komunikat dotyczący pracy ZUW Mława

Komunikat dotyczący pracy Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującym
chorobę COVID-19, Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie od dnia 16.03.2020 r.
(poniedziałek) do odwołania będzie zamknięty dla Klientów.
Wszystkie sprawy będą załatwiane za pośrednictwem:
– poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Stefana „Grota” Roweckiego 4, 06-500 Mława;
– poczty elektronicznej pod adresem: zum_mlawa@pro.onet.pl;
– telefonu pod numerem: 23 654 35 41, 23 654 99 94;
– faxu pod numerem: 23 654 41 92.
Ponadto od dnia 16.03.2020 r. Zakład wstrzymuje wyjścia pracowników odczytujących wodomierze
w terenie. W celu dokonania odczytów wodomierzy pracownicy będą kontaktować się z Odbiorcami
usług telefonicznie. Aktualny stan wodomierza można zgłaszać pod numerem telefonu: 23 654 35 41
wew. 42, 43, 48, 50, 41 oraz pod numerem telefonu konserwatora wodociągu.
W przypadku, kiedy nie będzie aktualnego stanu wodomierza, ilość pobranej wody ustalana będzie na
podstawie średniego zużycia wody w okresie 4 miesięcy (dwóch okresów rozliczeniowych) przed
wprowadzeniem niniejszego Komunikatu.
Za utrudnienia Zakład przeprasza i liczy na Państwa wyrozumiałość.
O wszelkich zmianach Zakład będzie informować na bieżąco na stronie internetowej pod adresem:
www.zuwmlawa.pl
Zakład zapewnia, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostawy wody, a także
odbioru ścieków. Urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne posiadają zdolność do realizacji
dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewniają należytą jakość
dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
Zakład prowadzi regularną wewnętrzną kontrolę urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz kontrolę
jakości wody.