Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

19 kwietnia 2016

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

W dniu 01.03.2016 r. Gmina Pokrzywnica złożyła wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), Działanie 4.2 Efektywność energetyczna,  zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”.

Przedsięwzięcie polegać będzie na: wymianie okien drewnianych o wymiarach 2,35×0,90  w jednym z pomieszczeń administracyjnych na parterze na okna  pcv o tej samej powierzchni, ociepleniu ścian zewnętrznych piwnic styropianem przy zastosowaniu metody „lekko-mokrej”, ociepleniu stropu pod nieogrzewanym poddaszem –  ociepleniu matami wełny mineralnej, ociepleniu ścian zewnętrznych nadziemnia styropianem przy zastosowaniu metody „lekko-mokrej”, kompletnej wymianie technologii kotłowni na biomasową uwzględniająca wymianę kotła,  instalacji  kotłowej oraz zastosowanie regulacji pogodowej. Planuje się modernizację komina i pomieszczenia kotłowni oraz instalacji wewnętrznej obejmującą wymianę i zaizolowanie przewodów rozdzielczych prowadzonych pod stropem piwnicy oraz montaż zaworów regulacyjnych. Ponadto przewiduje się wymianę oświetlenia na oświetlenie typu LED oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest obniżenie zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania, znaczne zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz  zmniejszenie zanieczyszczeń w równoważniku CO2.

Wnioskowana kwota dofinansowania: 417.459,20 zł (80% kosztów kwalifikowanych).

Planowany termin realizacji: lata 2016 – 2018, po otrzymaniu środków unijnych.