Impreza kulturalna

Dożynki Gminne

Dożynki Gminne

Regulamin dożynek gminnych w Pokrzywnicy POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy pt. Dożynki Gminne będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim. Celem Imprezy jest: promocja regionu; prezentacja lokalnego dorobku kulturowego; integracja lokalnego środowiska ,wytwórców, artystów, usługodawców, instytucji i stowarzyszeń; […]
więcej