INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

16 Marzec 2020 r.
Redaktor: rebala
INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
KORONAWIRUSEM

Jeżeli nie odczuwasz objawów chorobowych lub jeśli masz gorączkę, kaszel, problemy
z oddychaniem, ALE w ciągu ostatnich 14 dni NIE podróżowałeś do miejsc, gdzie występują
potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem i NIE miałeś kontaktu z osobą chorą
z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:
• Zapytaj farmaceutę o zalecane środki zapobiegania infekcji.
• Zachowaj higienę osobistą – zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania,
jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce
płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
• Unikaj kontaktu z osobami z widocznymi objawami choroby takimi jak kaszel, katar,
podwyższona temperatura ciała.

Jeżeli NIE odczuwasz objawów chorobowych, ALE w ciągu ostatnich 14 dni podróżowałeś
do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem lub miałeś
kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem:
• Zapytaj farmaceutę o zalecane środki zapobiegania rozprzestrzenianiu się infekcji.
• Skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
• Dane teleadresowe stacji sanitarno-epidemiologicznej możesz uzyskać:
– od farmaceuty,
– na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590,
– na stronie www.gov.pl/koronawirus
• W miarę możliwości przez 14 dni ogranicz społeczno-zawodowe kontakty z innymi osobami.
• Zachowaj higienę osobistą – jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości
dezynfekuj ręce płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
• Dwa razy dziennie mierz temperaturę ciała.
• W przypadku wystąpienia gorączki (38°C), kaszlu, trudności z oddychaniem udaj się do oddziału
chorób zakaźnych, najbliższego do miejsca zamieszkania.

Jeżeli masz gorączkę (38°C), kaszel, problemy z oddychaniem i w ciągu ostatnich 14 dni
podróżowałeś do miejsc, gdzie występują potwierdzone przypadki zakażenia korona
wirusem lub miałeś kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem:
• Skontaktuj się z telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
• Jak najszybciej udaj się do oddziału chorób zakaźnych, najbliższego do miejsca zamieszkania.
• Informację o najbliższym oddziale chorób zakaźnych oraz dane teleadresowe stacji sanitarnoepidemiologicznej
możesz uzyskać:
– od farmaceuty,
– na infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590,
– na stronie www.gov.pl/koronawirus
• Jeżeli jesteś chory, to w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa używaj maski
ochronnej.
• Zachowaj higienę osobistą – zasłaniaj chusteczką usta i nos podczas kaszlu i kichania,
jak najczęściej myj ręce wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekuj ręce
płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).
• Ogranicz kontakt z innymi osobami i nie korzystaj z transportu publicznego.

 

Załączniki

Informacja - plakat
338554 KB