Informacja Starosty Pułtuskiego z dnia 13.04.2021 r. dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów” Pobyłkowo Duże i Pobyłkowo Małe

20 Kwiecień 2021 r.
Redaktor: jankowska
Informacja Starosty Pułtuskiego z dnia 13.04.2021 r. dot. modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów” Pobyłkowo Duże i Pobyłkowo Małe

Informacja Starosty Pułtuskiego z dnia 13.04.2021 r. o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów” Pobyłkowo Duże i Pobyłkowo Małe

Załączniki

informacja
260243 KB