Informacja oraz wzór zawiadomienia o zamiarze wydobycia kopaliny (piasku/żwiru) na własne potrzeby