INFORMACJA O ZMIANIE NUMERZE KONTA BANKOWEGO NA, KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Niniejszym informujemy, iż zmianie uległ numer konta, na które należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Nazwa odbiorcy:

Urząd Gminy w Pokrzywnicy,

Al. Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica

Numer konta: UWAGA NOWY NR KONTA !!!!

Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica

07 8232 0005 1300 2336 2000 0260

W tytule wpłaty należy wpisać:

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ………,

miejscowość …………..……., nr domu ……/lub nr działki ………

TERMINY UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

  • za I kwartał  do 15 marca danego roku
  • za II kwartał do 15 maja danego roku
  • za III kwartał do 15 września danego roku
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku

 MIESIĘCZNE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

UWAGA NOWE STAWKI OPŁAT OD 01.07.2021 r.- od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość  

  • odpady segregowane: 22 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  • odpady zmieszane: 44 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.