INFORMACJA NT. POWIATOWEGO ĆWICZENIA OBRONNEGO POD KRYPTONIMEM „PUŁTUSK 2021”

Zgodnie z programem szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na lata 2019 – 2024 w dniach 25-26 października 2021 roku na terenie powiatu pułtuskiego odbędzie się powiatowe ćwiczenie obronne pod kryptonimem „PUŁTUSK 2021”.
W związku z powyższym w tych dniach będą na terenie gminy Pokrzywnica, w miejscowościach: Pokrzywnica, Dzierżenin i Gzowo przekazywane ćwiczebne komunikaty głosowe i dźwiękowe przez syreny alarmowe w systemie wczesnego ostrzegania i alarmowania.