Informacja – koronawirus

5 Marzec 2020 r.
Redaktor: rebala
Informacja – koronawirus

Informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pułtuskiego wszystkie osoby przybywające z terenu Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Singapuru i Tajwanu i wskazujące, co najmniej jeden z objawów grypopochodnych, tj. gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bole mięśni i stawów, prosimy o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Pułtusku drogą telefoniczną pod numerami telefonów: 23 692 50 71, 509 352 119 lub za pośrednictwem poczty internetowej na adres: pultusk@psse.waw.pl

Każdy powracający z ww. terenów proszony jest o prowadzenie czternastodniowej samoobserwacji stanu zdrowia. W sytuacji wystąpienia ww. objawów prosimy o telefoniczne powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pułtusku.

W przypadku wystąpienia ostrych objawów ze strony układu oddechowego, wysokiej gorączki należy bezzwłocznie skontaktować się z oddziałem zakaźnym wskazanym dla pacjentów potencjalnie zainfekowanych koronawirusem w województwie mazowieckim, dostępnych pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
lub najbliżej położonym Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie po numerem telefonu: 23 673 03 39.

Pod numerem 800 190 590 – infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia
działającym całodobowo, siedem dni w tygodniu można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Szczegółowe informacje dot. zasad postępowania w związku z koronawirusem,
oraz powrotu z ww. krajów można uzyskać z następujących stron:
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pułtusku – http://pultusk.psse.waw.pl/
• Główny Inspektor Sanitarny –Strona główna