INFORMACJA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

10 Lipiec 2020 r.
Redaktor: rebala
INFORMACJA  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Wnioski o świadczenie „Dobry Start” –  przyjmowane od 1 sierpnia (elektronicznie od 1 lipca) – do 30 listopada danego roku. 
Wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do:
-30 września – jeżeli wniosek złożono w lipcu lub sierpniu,
– w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku w innym terminie (wrzesień – listopad).
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko, przysługuje (raz w roku) w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się, do roku kalendarzowego, w którym kończy – 20 rok życia lub 24 rok życia – jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na nowy okres świadczeniowy (trwający od 1 października do 30 września następnego roku), przyjmowane są od 1 sierpnia danego roku

Ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za m-c październik, następuje do:
– 31 października, jeżeli wniosek został złożony do 31 sierpnia,
– 30 listopada, jeżeli wniosek został złożony we wrześniu lub październiku.

Wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy (trwający od 1 listopada do
31 października następnego roku), przyjmowane są od 1 sierpnia (elektronicznie od 1 lipca).
Ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata następuje do:
– 30 listopada, jeżeli wniosek z wymaganymi dokumentami złożono do 31 sierpnia,
– 31 grudnia, jeżeli wniosek złożono we wrześniu lub październiku,
– końca lutego następnego roku, jeżeli wniosek złożono w listopadzie lub grudniu danego roku.
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
Rokiem bazowym, z którego ustala się dochód do świadczeń uzależnionych od kryterium dochodowego (z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego) jest rok 2019.

UWAGA:

Wnioski można składać od 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy, aby ułatwić Państwu złożenie wniosków, będziemy prowadzić zapisy od 15 lipca 2020 r.  pod wskazanymi nr telefonów:

23  691 88 46

23  691 88 45

23  691 87 94

ZE WZGLĘDU NA NASZE I SWOJE BEZPIECZEŃSTWO

grafika informacyjna o noszeniu maski, dezynfekcji rąk, zachowaniu odstępu