Informacja dotycząca zakazu używania dmuchaw do liści

Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 20.11.2020 r. znak PZ-PI-I.721.10.2019.MB w sprawie zakazu używania dmuchaw do liści na terenie województwa mazowieckiego.