Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

20 Sierpień 2020 r.
Redaktor: jankowska
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Gmina Pokrzywnica otrzymała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani byli dostarczyć folię i inne odpady z produkcji rolniczej do wskazanego miejsca. Odbiór odpadów rolniczych odbył się w dniach 1 i 2 września 2020 r. wyłącznie od rolników, którzy w ubiegłym roku złożyli wnioski do Urzędu Gminy, zgodnie z zadeklarowanymi ilościami.

W ramach tego zadania firma EKO SERWS Kamil Rudziński ul. Ciechanowska 10, 06-460 Grudusk odebrała łącznie 42,900 Mg odpadów rolniczych, a mianowicie:

  1. Folia biała do owijania balotów (02 01 04)- 18,285 Mg,
  2. Folia czarna i czarno-biała do okrywania pryzm (02 01 04)- 11,140 Mg,
  3. Siatka i sznurek do owijania balotów (02 01 04)- 1,685 Mg,
  4. Opakowania po nawozach (małe worki) (15 01 02)- 5,660 Mg,
  5. Opakowania po nawozach typu Big Bag (15 01 02)- 6,130 Mg.

Odpady te zostały przekazane do recyklingu uprawnionemu podmiotowi.

Dzięki temu przedsięwzięciu umożliwione zostało rolnikom prawidłowe zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych powstających w wyniku działalności rolniczej.