Informacja dotycząca składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

25 Styczeń 2022 r.
Redaktor: Klaudia Przybysz
Informacja dotycząca składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od dnia 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć  faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Załączniki

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
200691 KB
Wykaz faktur
23127 KB
Oświadczenie o dzierżawionych użytkach
50848 KB