INFORMACJA

14 Kwiecień 2023 r.
Redaktor: klosiewicz
INFORMACJA

Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

  1. Zgodnie z art. 16 ust. 3d z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 194, z późń. zm.) oraz § 3. ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2019 r. poz. 724), Wójt Gminy Pokrzywnica informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy..
  2. Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego nastąpi 15 maja 2023 r.
  3. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: 30 czerwca 2023 r.
  4. Uzasadnienie skrócenia terminu zamieszczenia informacji:
    Organizator uzasadnia skrócenie terminu zamieszczenia informacji o zamiarze ogłoszenia przedmiotowego konkursu , o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 2 w/w rozporządzenia, przejściem na emeryturę osoby zatrudnionej dotychczas na stanowisku dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy.

Wójt

Adam Dariusz Rachuba

 

Pokrzywnica 14.04.2023 r.