Informacja

Urząd Gminy w Pokrzywnicy uprzejmie informuje, iż  w związku z wystąpieniem huraganu na terenie Gminy Pokrzywnica, istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Formularz wniosku o oszacowanie szkód należy złożyć w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy w terminie do 15 lutego 2022 r.