II etap przebudowy drogi gminnej relacji Dzbanice – Gzowo zakończony

W dniu 05 października 2021 r. odebrano  i przekazano do użytkowania zmodernizowany odcinek drogi gminnej relacji Dzbanice – Gzowo.

W ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340326W relacji Dzbanice – Gzowo, etap II”, na odcinku o długości 761 m zostały przeprowadzone roboty budowlane obejmujące wykonanie:

  • podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm
    • warstwy wiążącej AC 16W gr. 4 cm
    • warstwy ścieralnej AC 11 S  gr. 4 cm
  • szerokość nawierzchni 3,5 m
  • wykonanie 2 mijanek
  • umocnienie poboczy
    oznakowania pionowego

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 238.820,40 zł

Wykonawcą inwestycji zgodnie z Umową nr. RI. 272.1.3.2021 r. z dnia 14 czerwca 2021 r. była firma INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Z. Modzelewskiego 35/42.

 

Przebudowany odcinek drogi jest kontynuacją rozpoczętej w  2020 r. przebudowy drogi gminnej relacji Dzbanice – Gzowo, której łączna długość wynosi 2.066 km. Inwestycja realizowana jest w 3 etapach.

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach środków na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie – 119.410,20 zł