Przedłużenie terminu składania wniosków na zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych od Gminy Pokrzywnica

7 Grudzień 2022 r.
Redaktor: olszewska
Przedłużenie terminu składania wniosków na zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych od Gminy Pokrzywnica

          Urząd Gminy Pokrzywnica informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków na drugą turę zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych od Gminy Pokrzywnica na nowy okres tj. od 03.01.2023 r.  do 30.04.2023 r.

Wniosek można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, listownie lub przez ePUAP.

Cena jednej tony węgla/groszku wynosi 2 000,00 zł brutto.

1.  Osoby uprawnione do zakupu tańszego opału otrzymają informację telefoniczną od pracownika urzędu (w kolejności składania wniosków) o sposobie dalszego postępowania.

2.  Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania wpłaty za zakup opału. Wpłaty można dokonać:

– przelewem na konto Urzędu Gminy Pokrzywnica:

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Bank Spółdzielczy w Pułtusku O/Pokrzywnica

w tytule wpisując:

Preferencyjny zakup węgla/groszku, imię i nazwisko, adres Wnioskodawcy,

lub

– gotówką w Banku Spółdzielczym w Pułtusku O/Pokrzywnica.

3. Z potwierdzeniem wpłaty należy udać się do pokoju nr 13 w Urzędzie Gminy, gdzie Wnioskodawca otrzyma fakturę za preferencyjny zakup węgla/groszku (z adnotacją o jej opłacie), która będzie niezbędna do odbioru opału.

4.  Wydawaniem opału zajmuje się Pan Wiesław Glinicki, Wólka Zaleska 7.

Jest możliwość obejrzenia węgla przed zakupem na składzie.

Zgłaszając się po odbiór węgla należy pamiętać o zabraniu ze sobą ww. faktury, która będzie podstawą do wydania przez skład zamówionej partii opału.

Jednocześnie informujemy, że przypadający limit 1,5 tony na rok 2022 i 1,5 tony na rok 2023 (łącznie 3 tony na gospodarstwo domowe) będzie można zrealizować w roku bieżącym w całości.