Gmina Pokrzywnica podpisała umowę dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Gmina Pokrzywnica podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej, odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Wartość umowy grantu 150.960,00 zł.

W ramach grantu zostanie zakupione specjalistyczne oprogramowanie monitorujące i zabezpieczające punkty styku sieci lokalnej z Internetem w Urzędzie Gminy Pokrzywnica oraz jednostkach organizacyjnych, sprzęt komputerowy, a także przeprowadzona diagnoza cyberbezpieczeństwa.