Gmina Pokrzywnica otrzymała grant w wysokości 59.940,00 zł

5 Maj 2020 r.
Redaktor: rebala
Gmina Pokrzywnica otrzymała grant w wysokości 59.940,00 zł

Gmina Pokrzywnica otrzymała grant w wysokości 59.940,00 zł na zakup laptopów z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Zostało zakupionych 18 laptopów dla uczniów w celu wspomagania zdalnej nauki. Po jej zakończeniu później urządzenia zostaną przekazane szkołom w naszej gminie.

Ponadto gmina z własnych zasobów sprzętowych już wcześniej udostępniła uczniom 26 laptopów. Kolejne urządzenia będą użyczane na bieżąco po zgłoszeniu zapotrzebowania rodziców do dyrektorów szkół.