Gmina Pokrzywnica otrzymała 1 256 003,67 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej relacji Dzierżenin – Trzepowo

23 Luty 2022 r.
Redaktor: olszewska
Gmina Pokrzywnica otrzymała 1 256 003,67 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej relacji Dzierżenin – Trzepowo

Gmina Pokrzywnica otrzymała 1 256 003,67 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej relacji Dzierżenin – Trzepowo

We wtorek, 22 lutego 2022 r., w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pułtusku, odbyło się uroczyste wręczenie przedstawicielom jednostek samorządowych symbolicznych czeków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Czeki wręczył Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Źródło: https://pultusk24.pl/artykul/czeki-na-budowe-lub/1278489

Gmina Pokrzywnica dostała dofinansowanie w wysokości 1 256 003,67 zł na przebudowę drogi gminnej relacji Dzierżenin – Trzepowo.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-wojewoda-wreczyl-symboliczne-czeki-w-regionie-ciechanowskim

Załączniki

Uroczystość wręczenia symbolicznych czeków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
80266 KB