Gmina Pokrzywnica finalistą Konkursu „Innowacyjny Samorząd”

27 Luty 2020 r.
Redaktor: rebala
Gmina Pokrzywnica finalistą Konkursu „Innowacyjny Samorząd”

Gmina Pokrzywnica została finalistą Konkursu „Innowacyjny Samorząd” w kategorii „Gminy wiejskie”, który był organizowany przez Serwis Samorządowy PAP pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rozwoju. Wręczenie nagród odbyło się 26 lutego na uroczystej gali w siedzibie Ministerstwa Rozwoju .

Celem konkursu było wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć upowszechniających szeroko pojęte innowacje i nowoczesne rozwiązania wdrażane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inspiracje pozostałych jednostek samorządowych do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.

Do konkursu zgłoszony został realizowany przez gminę projekt pt.”Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica” w ramach którego objęte zostały wszystkie jednostki Gminy Pokrzywnica: Szkoły, Przedszkole, GOPS, Biblioteka i Urząd.

Projekt obejmował:

  • rozbudowę i modernizację posiadanych e-usług: budowa formularzy, przebudowa systemu e-podatków rozszerzenie dostępach usług online. W ramach zadania będą dostarczone usługi o wysokim stopniu dojrzałości, oraz modernizacja systemu powiadomień mieszkańców, sms, mail.
  • budowę nowych portali www, bip, opendata – dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, responsywnych – dostosowanych do  wszelkich rodzajów urządzeń, stworzenie portalu turystyczno-informacyjnego.
  • integrację systemów dziedzinowych w celu automatycznej wymiany danych i synchronizacji oraz ich rozbudowa o nowe funkcjonalności z aplikacją do zarządzania użytkownikami tych systemów.
  • stworzenie aplikacji mobilnej zintegrowanej z tworzonymi usługami i portalami w celu łatwego korzystania z systemów na smartfonach, tabletach.
  • rozbudowę bazy aktów prawa miejscowego wraz z budową jego archiwum i udostępnieniem online.
  • zmodernizowane i rozbudowę sieć wifi w szkołach.