Dzień Edukacji Narodowej

15 Październik 2021 r.
Redaktor: olszewska
Dzień Edukacji Narodowej

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba wręczył pracownikom placówek oświatowych nagrody.

          Wśród dyrektorów szkół podstawowych nagrodzono: Panią Danutę Borowską – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie oraz Panią Małgorzatę Szczerbę-Kozłowską – dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie.

Nagrodę otrzymała również Pani Magdalena Wiśniewska – nauczyciel wychowania przedszkolnego Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy oraz Pani Renata Kwaśnik – Sekretarka Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie.

       Uroczystość wręczenia nagród wyróżnionym pracownikom oświaty odbyła się w dniu 14.10.2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w obecności Radnych Gminy Pokrzywnica na czele z przewodniczącym Rady Panem Krzysztofem Lubelskim.

        Do wszystkich pracowników oświaty Wójt Gminy Pan Adam Dariusz Rachuba skierował podziękowania za „nieustanne budowanie fundamentów lepszego jutra dla naszego młodego pokolenia” oraz za „codzienne przekazywanie niewyczerpanego bogactwa wiedzy, cierpliwość i wyrozumiałość dla naszych dzieci, w dzisiejszej niełatwej rzeczywistości”. Na koniec życzył „wszystkim (…), zdrowia, radości i spokoju każdego dnia”, realizacji swoich planów życiowych i zawodowych, odnoszenia sukcesów i cieszenia się uznaniem wśród uczniów, rodziców i całego środowiska lokalnego.