Droga Pobyłkowo-Klusek

6 maja 2014

W dniu 18 listopada 2013r. odbył się odbiór inwestycji:

„Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerem 0731035 Pobyłkowo Małe – Klusek”.

Projekt realizowany był w ramach Działania 3.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przebudowa drogi gminnej Pobyłkowo Małe – Klusek polegała na wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej podbudowy żwirowej, wykonaniu dwóch warstw nawierzchni bitumicznej oraz odbudowie poboczy i rowów odwadniających. Wykonano ponadto oznakowanie pionowe i poziome oraz doinstalowano lampy oświetleniowe.

Dzięki tej inwestycji poprawiła się dostępność komunikacyjna miejscowości Pobyłkowo Małe i Klusek. Mieszkańcy tych miejscowości będą mogli sprawnie przemieszczać się po terenie gminy Pokrzywnica. Jednocześnie przebudowa drogi skróci czas i koszty podróży oraz poprawi bezpieczeństwo w ruchu na drodze.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.308.452,61  zł, w tym 1.072.950,40 zł. dofinansowania z funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu droga gminna stała się nowym atrakcyjnym ciągiem drogowym łączącym wieś Pobyłkowo Małe z drogą krajową nr 61 Warszawa – Suwałki.

  droga

droga 009

 

DSC_8544

 

DSC_8552

 

fotografia - droga 2.