DOTACJA Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA USUNIĘCIE AZBESTU

7 Lipiec 2022 r.
Redaktor: kaminska
DOTACJA Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA USUNIĘCIE AZBESTU

Gmina Pokrzywnica, informuje iż na podstawie umowy nr 2228/22/OZ/DA z dnia 04 lipca 2022 r. podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z gminy Pokrzywnica w 2022 roku”

Kwota dotacji: 34.965,00 zł

Program priorytetowy: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”

Jednocześnie informujemy, iż odbioru azbestu z terenu gminy Pokrzywnica na podstawie zawartej umowy dokona: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PIOTR” Piotr Jaczyński z siedzibą w Lesznie przy ul. Warszawskiej 38B, 05-084 Leszno.