Dotacja z WFOŚIGW na usunięcie azbestu w 2023 r. z terenu Gminy Pokrzywnica

26 Lipiec 2023 r.
Redaktor: kaminska
Dotacja z WFOŚIGW na usunięcie azbestu w 2023 r. z terenu Gminy Pokrzywnica

Gmina Pokrzywnica, informuje iż na podstawie umowy nr 2148/23/OZ/DA z dnia 02 czerwca 2023 r. podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z gminy Pokrzywnica w 2023 roku”

Kwota dotacji: 35.000,00 zł

Program priorytetowy: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”