DOTACJA z WFOSIGW NA USUNIĘCIE AZBESTU

14 Wrzesień 2021 r.
Redaktor: kaminska
DOTACJA z WFOSIGW NA USUNIĘCIE AZBESTU

Gmina Pokrzywnica, informuje iż na podstawie umowy nr 2422/21/OZ/DA z dnia 06 sierpnia 2021 r. podpisanej w Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dofinansowanie na realizację zadania pn.: Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z Gminy Pokrzywnica w 2021 roku”.

Kwota dotacji: 30.000,00 zł

Program priorytetowy: “Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”