Doposażenie w sprzęt umożliwiający organizację spotkań i zebrań mieszkańcom sołectwa Olbrachcice

30 Listopad 2023 r.
Redaktor: kaminska
Doposażenie w sprzęt umożliwiający organizację spotkań i zebrań mieszkańcom sołectwa Olbrachcice

Na wniosek mieszkańców Sołectwa Olbrachcice, Gmina Pokrzywnica złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Doposażenie w sprzęt umożliwiający organizację spotkań i zebrań mieszkańcom sołectwa Olbrachcice” w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023”

W ramach otrzymanego dofinansowania w celu realizacji zadań statutowych sołectwa zostały zakupione następujące urządzenia;

  1. Namiot plenerowy – duży.
  2. Cztery zestawy ławostołów.
  3. Parasol/Namiot 3×6 – 1 sztuka.
  4. Grill gazowy duży wraz z akcesoriami.
  5. Zestaw nagłaśniający z mikrofonami wraz z listwa zasilającą do czasowego zainstalowania na spotkaniach plenerowych.

Wyposażenie sołectwa w przedmiotowy sprzęt wpłynie na rozwój wsi pod względem integracji lokalnej społeczności oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Zebrania sołeckie organizowane są u sołtysa wsi  lub w okresie letnim na terenie ogólnodostępnym wszystkim mieszkańcom. Zakup wyposażenia usprawni organizację pracy. Zakupiony sprzęt umożliwiający  organizację spotkań i zebrań sołectwa.

 

Zadania pn.: „Doposażenie w sprzęt umożliwiający organizację spotkań i zebrań mieszkańcom sołectwa Olbrachcice” zostało sfinansowane z budżetu gminy  oraz współfinansowane przy pomocy środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego             w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023″  „Mazowsze dla sołectw 2023”.

Łączna wartość zakupionego wyposażenia wyniosła 16.036,97 złotych w tym środki własne z budżetu gminy w wysokości 8.018,49 złotych oraz środki budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 8.018,48 złotych.