DOFINANSOWANIE NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA GMINY POKRZYWNICA

15 Grudzień 2023 r.
Redaktor: kaminska
DOFINANSOWANIE NA ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA GMINY POKRZYWNICA

W dniu 6 grudnia 2023 r. rozstrzygnięty został nabór wniosków w ramach projektu nr FEMA.02.04-IP.01-002/23, dla Działania 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”, Typ projektów: „Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami”.

W ramach projektu Gmina Pokrzywnica złożyła wniosek o dofinansowanie pn.  „Zakupu  średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami przez Gminę Pokrzywnica”.

Uchwałą z dnia 12 grudnia 2023 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt złożony przez naszą gminę został wybrany do dofinansowania.

Całkowita kwota zadania to 1.781.981,10 zł, z czego 1.514.683,93 zł. (85%) to dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza, a 267.297,17 zł. (15%) to wkład własny gminy.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Gmina przystąpi do procedury przetargowej.

Nowo zakupiony samochód ratowniczo – gaśniczy zostanie zadysponowany na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokrzywnicy – jednostka włączona do KSRG.

Realizowany projekt ma na celu  poprawę efektywności systemu reagowania i ratownictwa w gm. Pokrzywnica i powiecie pułtuskim oraz dostosowanie do skutków zmian klimatu tj. zabezpieczenie realizacji sprawnych i skutecznych reakcji służb, w tym ratowniczo – gaśniczych wobec możliwych do wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof oraz minimalizowanie ich skutków.

Uwaga: (załączone do artykułu zdjęcie jest zdjęciem poglądowym)