Dofinansowanie dla Gminy Pokrzywnica z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

16 Maj 2023 r.
Redaktor: kaminska
Dofinansowanie dla Gminy Pokrzywnica z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Dnia 15 maja 2023 r.  w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zawarte zostały umowy o udzielenie Gminie Pokrzywnica dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach  Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań pn.:

 

  1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice – szacunkowa wartość zadania 1.333.000,00 zł brutto – dofinansowanie 799.800,00 zł

 

  1. Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie wraz z zagospodarowaniem terenu – szacunkowa wartość zadania 1.333.000,00 zł brutto – dofinansowanie 799.800,00 zł.

 

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 2 wraz z rozbudową części mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni- szacunkowa wartość zadania 4.000.000,00 zł brutto – dofinansowanie 2.400.000,00 zł