Dofinansowania dla Gminy Pokrzywnica

17 Czerwiec 2020 r.
Redaktor: kaminska
Dofinansowania dla Gminy Pokrzywnica

10 czerwca 2020 r. w Ciechanowie odbyło się uroczyste podpisanie umów o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach dotacji Gmina Pokrzywnica pozyskała 115.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej 340326W relacji Dzbanice – Gzowo”.

Tego samego dnia podpisano również umowę dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2020 na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Pokrzywnica. 20.000,00 zł jakie otrzymała Gmina Pokrzywnica przeznaczone będzie na  remont stolarki okiennej, instalacji hydraulicznej z grzejnikami oraz ścian i sufitów.