Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pokrzywnica

W dniu 8 kwietnia 2024 r. podpisana została umowa o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0559/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 pomiędzy Gminą Pokrzywnica a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd.

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
Celem projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pokrzywnica jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych, a także zwiększenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji: do 30.06.2026 r

Koszt realizacji całości projektu wyniesie 421 188,90 zł (w tym dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej 82,00%, oraz dofinansowania z budżetu państwa stanowiące 18,00%).
Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym.

plakat informacyjny Fundusze europejskie na rozwój cyfrowy