Wydarzenie

Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących jubileuszu 50-lecia oraz 60-lecia Pożycia Małżeńskiego

Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących jubileuszu 50-lecia oraz 60-lecia Pożycia Małżeńskiego

              Urząd Stanu Cywilnego w Pokrzywnicy przyjmuje zgłoszenia par małżeńskich z terenu gminy Pokrzywnica, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  Zgłoszenia mogą dokonać pary małżeńskie i członkowie ich rodzin.       Zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pokrzywnicy, Al. Jana Pawła II 1 (pok. Nr 10), w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pokrzywnicy tj.: poniedziałek- piątek: 8:00-16:00 wtorek: 9:00-17:00 Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczane są przez Wójta Gminy Pokrzywnica podczas uroczystości organizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Pokrzywnicy. […]
więcej
GMINA POKRZYWNICA LIDEREM POWIATU PUŁUSKIEGO

GMINA POKRZYWNICA LIDEREM POWIATU PUŁUSKIEGO

Dnia 24 listopada 2022 roku, w Warszawie odbyła się Gala Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego 2022, podczas której Gmina Pokrzywnica zajęła I MIEJSCE w kategorii LIDER POWIATOWY. „Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu”. więcej informacji pod linkami: https://frdl.org.pl/aktualnosci/wyniki-rankingu-gmin-wojewodztwa-mazowieckiego-2022-r https://wpu24.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/12084_wybrano-lidera-powiatu-pultuskiego.html
więcej
UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA POMNIKA RAFAŁA KRAJEWSKIEGO ORAZ OTWARCIE ŚWIETLICY-REMIZY WIEJSKIEJ W ŁĘPICACH

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA POMNIKA RAFAŁA KRAJEWSKIEGO ORAZ OTWARCIE ŚWIETLICY-REMIZY WIEJSKIEJ W ŁĘPICACH

          Dnia 21 października 2022 roku, w Łępicach, odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Rafała Krajewskiego, dyrektora Wydziału Spraw Wewnętrznych w Rządzie Narodowym w czasie powstania styczniowego, który urodził się w Łempicach Wielkich (aktualnie Łępicach) dnia 24 października 1834 roku oraz otwarcie świetlicy-remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.         Przybyłych licznie gości powitał Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba. Następnie głos zabrali: prof. dr hab. Pan Radosław Lolo, który przybliżył słuchaczom rolę powstania styczniowego w historii Polski oraz Pan Leszek Malinowski, który przedstawił bohatera piątkowej uroczystości. Rangę spotkania podniosła obecność sztandarów z okolicznych szkół podstawowych oraz Ochotniczych […]
więcej
POKRZYWNICKIE ŚWIĘTO ZIEMNIAKA 2022

POKRZYWNICKIE ŚWIĘTO ZIEMNIAKA 2022

    POKRZYWNICKIE ŚWIĘTO ZIEMNIAKA          W niedzielę, 11 września 2022 r. na placu przy Urzędzie Gminy odbyło się Pokrzywnickie Święto Ziemniaka.         Wójt Gminy Adam Dariusz Rachuba powitał licznie przybyłych, pomimo deszczowej aury, gości i dokonał oficjalnego otwarcia uroczystości. Odczytał również życzenia od Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka i Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.          Goście bawili się przy występach zespołów muzycznych: Zespołu Ludowego, występie Patrycji Runo z zespołem cygańskim, gościnnym występie Blanki Grzyb, zespołu TWIST, FAKTOR, TAKT, FENIX oraz gwiazdy wieczoru PIĘKNI I MŁODZI. Uczestnicy mieli do […]
więcej
Diamentowe i Złote Gody w gminie Pokrzywnica

Diamentowe i Złote Gody w gminie Pokrzywnica

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie” (Konstanty Ildefons Gałczyński)       W dniu 23 sierpnia 2022 r. Jubilaci z terenu Gminy Pokrzywnica świętowali Diamentowe i Złote Gody, czyli 60-lecie i 50-lecie Pożycia Małżeńskiego.        Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Dzierżeninie, którą w intencji Jubilatów celebrowali Ks. Proboszcz tutejszej parafii Krzysztof Biernat oraz Ks. Proboszcz parafii Pokrzywnica Mirosław Borkowski.            Druga część uroczystości odbyła się w świetlicy OSP w Dzierżeninie, podczas której obecni byli tegoroczni Jubilaci wraz z rodzinami. Uroczystego […]
więcej