Wydarzenie

PODPISANIE UMOWY NA WSPARCIE OSP POKRZYWNICA

PODPISANIE UMOWY NA WSPARCIE OSP POKRZYWNICA

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich jednostek OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. Pierwsze w subregionie ciechanowskim umowy z władzami gmin Zatory, Obryte i Pokrzywnica podpisał marszałek Adam Struzik. Wsparcie dla OSP z powiatu pułtuskiego z funduszy europejskich to prawie 4,1 mln zł. Umowy na wsparcie strażaków We wtorek (16 stycznia br.) podpisane zostały kolejne trzy umowy na wsparcie jednostek z subregionu ciechanowskiego. Do OSP z powiatu pułtuskiego trafi blisko 4,1 mln zł na zakup trzech wozów strażackich. W sumie do subregionu ciechanowskim […]
więcej
PODZIĘKOWANIE DLA SAMORZĄDU GMINY POKRZYWNICA

PODZIĘKOWANIE DLA SAMORZĄDU GMINY POKRZYWNICA

     Z okazji obchodów Jubileuszu 25-lecia Samorządu Powiatu Pułtuskiego, dnia 28.12.2023 r. na XLIX Sesji Rady Gminy Pokrzywnica Wójt Gminy Adam Dariusz Rachuba odebrał z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Pułtuskiego Pana Tadeusza Nalewajka statuetkę z     PODZIĘKOWANIEM dla  SAMORZĄDU GMINY POKRZYWNICA ZA WIELOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ SAMORZĄDOWĄ I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ MIESZKAŃCÓW POWIATU PUŁTUSKIEGO       więcej informacji o Jubileuszu 25-lecia Samorządu Powiatu Pułtuskiego 
więcej
Logo Pokrzywnica

Dofinansowanie dla Gminy Pokrzywnica na zadanie związane z „Modernizacją istniejącego nieenergooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pokrzywnica”.

W dniu 12 grudnia2023r. została udostępniona wstępna promesa dofinansowania inwestycji, na kwotę 957.600,00 zł. Wkład własny stanowi 239.400,00 zł (20 % planowanej wartości inwestycji) co daje łącznie 1.197.000,00 zł. Dofinansowanie zostało pozyskane z Rządowego Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 9 Rozświetlamy Polskę. Inwestycja będzie polegała na wymianie opraw nieenergooszczędnych w ilości 630 szt. na nowe oprawy ledowe zgodne z warunkami programu.
więcej
GMINA POKRZYWNICA LIDEREM POWIATU PUŁTUSKIEGO

GMINA POKRZYWNICA LIDEREM POWIATU PUŁTUSKIEGO

            W trakcie tegorocznej Gali, która odbyła się w piątek, 24 listopada 2023 roku w Przestrzeniach Bruna w Warszawie ogłoszono wyniki Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego m. in. w kategorii Liderów Powiatów. Zaszczytne miejsce Lidera Powiatu Pułtuskiego zajęła Gmina Pokrzywnica. Organizatorami gali była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze wraz z Urzędem Statystycznym w Warszawie. Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, której celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. GMINĘ POKRZYWNICA WYBRANO LIDEREM POWIATU PUŁTUSKIEGO Więcej informacji pod linkiem: […]
więcej
UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ UCZCZENIA PAMIĘCI RAFAŁA KRAJEWSKIEGO

UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI ORAZ UCZCZENIA PAMIĘCI RAFAŁA KRAJEWSKIEGO

Dnia 10 listopada 2023 roku, w Łępicach przy odsłoniętym w ubiegłym roku pomniku ku pamięci Rafała Krajewskiego, odbyła się uroczystość uczczenia jego pamięci oraz obchodów 105 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przed pomnikiem została wystawiona warta honorowa przez harcerzy z 13 Winnickiej Drużyny Harcerzy „GLADIUS” na czele z druhem Kamilem Kamińskim. Drużyna ta podjęła starania, aby ich patronem był Rafał Krajewski. Rangę spotkania podniosła obecność sztandarów z okolicznych szkół podstawowych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn narodowy, pieśń religijną – Suplikację – ku czci poległych Polaków oraz, przy dźwiękach werbli, złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Rafała Krajewskiego. […]
więcej