Wydarzenie

Spotkanie z sołtysami – podsumowanie kadencji

Spotkanie z sołtysami – podsumowanie kadencji

Dnia 04.06.2024 r. w remizie OSP w Pokrzywnicy odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy, Wójta Pana Adama Dariusza Rachuby, Sekretarza Pana Tadeusza Jakubiaka i Skarbnika Pani Magdaleny Lusa oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Piotra Taperka, z Sołtysami. Na wstępie Wójt Gminy Pokrzywnica, Pan Adam Dariusz Rachuba, przywitał przybyłych gości oraz oficjalnie przedstawił nowego Przewodniczącego Rady Gminy Pokrzywnica Pana Piotra Taperka. Następnie pokrótce podsumował mijającą kadencję, przedstawił zrealizowane, aktualne i przyszłe inwestycje na terenie naszej gminy. Pan Wójt poinformował również, że na ostatniej Sesji Rady Gminy została podjęta uchwała o zarządzeniu wyborów sołtysów na nową kadencję, które winny odbyć się do końca […]
więcej
I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA W NOWEJ KADENCJI

I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA W NOWEJ KADENCJI

              We wtorek, dnia 07.05.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbyła się, pierwsza w tej kadencji, Sesja Rady Gminy Pokrzywnica, na której Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Pani Halina Gwiazdowska, wręczyła Wójtowi oraz Radnym zaświadczenia o wyborze na stanowisko.                 Rolę Przewodniczącej Seniorki pełniła radna Pani Grażyna Leleń. Po złożeniu ślubowania przez Wójta i Radnych, w tajnym głosowaniu, na nowego Przewodniczącego Rady Gminy został wybrany Pan Piotr Taperek, natomiast Wiceprzewodniczącą została Pani Anna Dudkowska. Wybrano również komisje Rady i ich Przewodniczących.
więcej
OSTATNIA SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA W KADENCJI 2018-2024

OSTATNIA SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA W KADENCJI 2018-2024

Dnia 23.04.2024 r. odbyła się LII, kończąca kadencję 2018-2024, Sesja Rady Gminy Pokrzywnica, w której po raz ostatni wzięli udział dotychczasowi Radni. Po części oficjalnej i ogłoszeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pokrzywnica, Pana Krzysztofa Lubelskiego zamknięcia Sesji nastąpiło uroczyste, wzajemne składanie sobie podziękowań za wieloletnią, udaną i skuteczną współpracę. Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba serdecznie podziękował i wręczył symboliczne, pamiątkowe statuetki wszystkim Radnym. Szczególne podziękowania skierował do Przewodniczącego Rady Pana Krzysztofa Lubelskiego oraz Wiceprzewodniczącej Rady Pani Anny Bońkowskiej. Pamiątkową statuetkę oraz podziękowania za godne, wzorowe i skuteczne pełnienie funkcji Wójta Gminy Pokrzywnica otrzymał również Adam Dariusz Rachuba, który zapewnił, […]
więcej
Odbiór robót nowo wybudowanego mostu na drodze relacji Koziegłowy-Olbrachcice

Odbiór robót nowo wybudowanego mostu na drodze relacji Koziegłowy-Olbrachcice

W dniu 04.04.2024 r. Wójt Gminy Adam Dariusz Rachuba w asyście pracowników Urzędu Gminy, przedstawiciela wykonawcy, inspektora nadzoru oraz przy udziale Radnej Gminy Pokrzywnica Grażyny Leleń wraz z sołtysami wsi Koziegłowy i Olbrachcice, dokonał odbioru robót nowo wybudowanego mostu na drodze relacji Koziegłowy-Olbrachcice.    
więcej