Szkoła

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego”

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego”

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” Szanowni Państwo! Samorząd Województwa Mazowieckiego we wrześniu 2022 roku wdrożył do realizacji „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022-2024 (dalej Program), którego głównym celem jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u minimum 0,2% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022-2024. Projekt Programu otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Cele szczegółowe Programu obejmują: 1) skierowanie na sesje terapeutyczną minimum 90% uczestników z pozytywnym wynikiem […]
więcej
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI  Z RODZIN POPEGEEROWSKICH

UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH

UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH           Dnia 06.05.2022 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbyło się uroczyste wręczenie laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich, które zostały zakupione w ramach Grantu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” (Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19).             […]
więcej
ZAKOŃCZENIE ZADANIA „WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH WRAZ TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GZOWIE  ORAZ MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ”.

ZAKOŃCZENIE ZADANIA „WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH WRAZ TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GZOWIE ORAZ MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ”.

                     W dniu 31 marca 2022 r. dokonano odbioru zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych wraz termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Gzowie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej”.                     Zamówienie obejmowało wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz wykonanie niżej wymienionych robót w zakresie: Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania: wymiana istniejącego źródła ciepła na  kocioł gazowy kondensacyjny na gaz płynny wraz z oprzyrządowaniem i instalacją gazową (z przyłączem i zbiornikiem na gaz płynny). Modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej: wymianę istniejącego źródła ciepła (podgrzewaczy elektrycznych) na gazowy kocioł […]
więcej
KRUS OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI “Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

KRUS OGŁASZA KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI “Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Zapraszamy dzieci do udziału w 10. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2020 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i  zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.  Zadaniem konkursowym dziecka […]
więcej