Szkoła

Zbiórka elektrośmieci w szkole w Dzierżeninie

Zbiórka elektrośmieci w szkole w Dzierżeninie

Drodzy Rodzice, Mieszkańcy i Przyjaciele naszej szkoły! 8 maja rozpoczynamy akcję zbiórkę elektrośmieci w ramach programu “Moje miasto bez elektrośmieci”, która zakończy się 24 maja! Zbiórka odbędzie się w Szkole w Dzierżeninie.   Ogólnopolski program edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” organizowany jest przez „ElektroEko”- Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska i Związku Miast Polskich. Ma on na celu szeroko pojętą edukację dzieci i ich rodzin z zakresu prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz ze zużytymi bateriami. Za oddane, zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne szkoła otrzyma kupony Funduszu Oświatowego, które może wymienić na […]
więcej
„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego”

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego”

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” Szanowni Państwo! Samorząd Województwa Mazowieckiego we wrześniu 2022 roku wdrożył do realizacji „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022-2024 (dalej Program), którego głównym celem jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u minimum 0,2% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022-2024. Projekt Programu otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Cele szczegółowe Programu obejmują: 1) skierowanie na sesje terapeutyczną minimum 90% uczestników z pozytywnym wynikiem […]
więcej
UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI  Z RODZIN POPEGEEROWSKICH

UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH

UROCZYSTE WRĘCZENIE LAPTOPÓW DLA DZIECI Z RODZIN POPEGEEROWSKICH           Dnia 06.05.2022 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbyło się uroczyste wręczenie laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich, które zostały zakupione w ramach Grantu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” (Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19).             […]
więcej
ZAKOŃCZENIE ZADANIA „WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH WRAZ TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GZOWIE  ORAZ MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ”.

ZAKOŃCZENIE ZADANIA „WYMIANA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH WRAZ TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GZOWIE ORAZ MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ”.

                     W dniu 31 marca 2022 r. dokonano odbioru zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych wraz termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Gzowie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej”.                     Zamówienie obejmowało wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz wykonanie niżej wymienionych robót w zakresie: Modernizacji instalacji centralnego ogrzewania: wymiana istniejącego źródła ciepła na  kocioł gazowy kondensacyjny na gaz płynny wraz z oprzyrządowaniem i instalacją gazową (z przyłączem i zbiornikiem na gaz płynny). Modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej: wymianę istniejącego źródła ciepła (podgrzewaczy elektrycznych) na gazowy kocioł […]
więcej