Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Dzierżenin i Pobyłkowo Małe

19 kwietnia 2016

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Dzierżenin i Pobyłkowo Małe

W dniu 27 stycznia 2016 r. Gmina Pokrzywnica złożyła 2 wnioski o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów z przeznaczeniem na  budowę  i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wnioskami objęte są następujące zadania:
1. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżenin”
– wnioskowana kwota dotacji 107.471,43 zł

2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pobyłkowo Małe”
– wnioskowana kwota dotacji 30.645,64 zł

Planowany termin realizacji:  2016 rok.