Badanie opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej – ankieta

4 Lipiec 2023 r.
Redaktor: olszewska
Badanie opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej – ankieta

Ministerstwo Zdrowia zaprasza do udziału w badaniu na temat opieki długoterminowej w publicznym sektorze ochrony zdrowia

Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na temat rozwiązań, które pomogłyby zwiększyć:

  • dostępność,
  • jakość i efektywność 

zdrowotnej opieki długoterminowej w Polsce.

Państwa odpowiedzi pomogą nam w dalszych pracach nad reformą systemu opieki długoterminowej.

ANKIETA

Ankieta jest dostępna on-line do dnia 14 lipca 2023 r.

więcej informacji: Badanie opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej – Gov.pl – Portal Gov.pl (www.gov.pl)