Logo Pokrzywnica

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od dnia 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.   Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Informacja dotycząca składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od dnia 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. Do wniosku należy dołączyć  faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.   Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych […]
więcej