Logo Pokrzywnica

Ogłoszenie

Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Pokrzywnica, z dnia 20 marca 2012 r. , w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pokrzywnica wyznaczam termin składania wniosków o dotację na w/w zadania do 27 stycznia 2023 roku. Wysokość środków na 2023 rok przeznaczonych na dotację wynosi 70.000,00 zł. Wójt Gminy                                                                      Adam Dariusz Rachuba
więcej
Logo Pokrzywnica

Przedłużenie terminu składania wniosków na zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych od Gminy Pokrzywnica

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pokrzywnica, Uprzejmie informujemy, iż ulega przedłużeniu termin składania wniosków na drugą turę zakupu węgla na warunkach preferencyjnych na nowy okres tj. od 03.01.2023 r.  do 30.04.2023 r. Wniosek można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, listownie lub przez ePUAP. Sama procedura nie ulega zmianie: osoba uprawniona do zakupu węgla będzie telefonicznie informowana o terminie zakupu przez pracownika Urzędu Gminy, zgłosi się do Urzędu, dokona zapłaty za węgiel, otrzyma fakturę uprawniającą do odbioru węgla. Jest możliwość obejrzenia węgla przed zakupem na składzie w miejscowości Wólka Zaleska 7. Węgiel w cenie 2000 zł za tonę będą mogły kupić osoby uprawnione […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Do dnia 15 listopada 2022 r. do Biur Powiatowych Agencji można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc. WAŻNE: Za […]
więcej
Logo Pokrzywnica

ZAWIADOMIENIE

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, iż firma TAXUS UL na zlecenie powiatu pułtuskiego realizuje zadanie pt. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu”. W związku z powyższym na terenie gminy Pokrzywnica odbywać się będzie taksacja terenowa lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 15 września 2022 r. (ramowy plan prac). Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, zostaną one przesłane do Urzędu Gminy celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. […]
więcej