Logo Pokrzywnica

INFORMACJA

INFORMACJA o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Żebry Wiatraki, gmina Gzy i Koziegłowy, gmina Pokrzywnica. Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1990, ze zm.) Starosta Pułtuski informuje, że zostaną wyłożone do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekty operatów opisowo – kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: ŻEBRY WIATRAKI, gmina Gzy i KOZIEGŁOWY, gmina Pokrzywnica. Wyłożenie projektów operatów odbędzie się w dniach od 25 września […]
więcej
Logo Pokrzywnica

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NUMER 206/II/2023 WAŻNE OD GODZ. 11:00 DNIA 15-08-2023 DO GODZ. 23:00 DNIA 18-08-2023

UPAŁY Stopień zagrożenia 3 OBSZAR: województwo kujawsko-pomorskie – całe; łódzkie – całe; mazowieckie – całe; podlaskie – całe; pomorskie – całe; warmińskomazurskie – całe. PRZEBIEG: Prognozuje się występowanie długotrwałych wysokich temperatur w dzień od 28°C do 36°C, a w nocy od 17°C do 22°C powodujących upał. SKUTKI: ryzyko utraty życia; możliwe utrudnienia komunikacyjne; uszkodzenia dróg z asfaltową nawierzchnią; duże ryzyko udaru słonecznego; wzrost zagrożenia pożarowego. UWAGI: Brak.
więcej
Logo Pokrzywnica

Komunikat dot. uruchomienia w dniu 1 sierpnia 2023 roku syren alarmowych

Informujemy, że zgodnie z prośbą Wojewody Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 1 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 17:00 na terenie Gminy Pokrzywnica, tj. w miejscowościach: Pokrzywnica, Dzierżenin, Trzepowo, Gzowo zostanie wyemitowany przez syreny alarmowe systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Gminy ciągły sygnał dźwiękowy trwający 1 minutę. Syreny alarmowe zostaną uruchomione przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku w związku z 79 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.
więcej
Logo Pokrzywnica

UWAGA ROLNICY!

W związku z wystąpieniem klęski suszy na terenie Gminy Pokrzywnica (https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,1424032/) producent rolny ma możliwość złożenia wniosku o szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy tak jak miało to miejsce w roku 2022 za pośrednictwem publicznie  dostępnej aplikacji internetowej „zgłoś szkodę rolniczą”  (https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign). Złożenie ww. wniosku jest KONIECZNE do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulacji oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej). W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 38

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat pułtuski Ważność od godz. 22:00 dnia 05.07.2023 do godz. 02:00 dnia 06.07.2023 Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 75% Uwagi Brak. Godzina i data wydania godz. 09:45 dnia 05.07.2023 SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 mazowieckie/pułtuski od 22:00/05.07 do 02:00/06.07.2023 deszcz 25 mm, grad, porywy 75 km/h
więcej