Logo Pokrzywnica

Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pokrzywnica

W dniu 8 kwietnia 2024 r. podpisana została umowa o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0559/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 pomiędzy Gminą Pokrzywnica a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd. Projekt Cyberbezpieczny Samorząd jest realizowany w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem projektu Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Pokrzywnica jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych, a także zwiększenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Okres realizacji: do 30.06.2026 […]
więcej
Dofinansowanie Gminnego Klubu Dziecięcego w Gzowie

Dofinansowanie Gminnego Klubu Dziecięcego w Gzowie

MALUCH+ 2022-2029 Gmina Pokrzywnica w ramach programu „Maluch + 2022-2029”, który integruje środki europejskie – tj. środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027, a także środki z budżetu państwa, otrzymała dofinansowanie na utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego w Gzowie. W dniu 09 czerwca 2024 r. Gmina Pokrzywnica podpisała umowę ws. przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Realizacja w/w zadania polega na […]
więcej
Logo Pokrzywnica

INFORMACJA

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pułtusku, Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, iż pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pułtusku będą przeprowadzać na terenie powiatu pułtuskiego kontrole drobiu przyzagrodowego w zakresie bioasekuracji. Więcej informacji na temat obowiązków wynikających z posiadania drobiu przyzagrodowego można uzyskać na stronie internetowej www.piwpultusk.pl                                                                                      Z-up. Wójta Gminy                                                                                  mgr inż. Tadeusz Jakubiak
więcej
Logo Pokrzywnica

Sprzedaż drewna

Urząd Gminy w Pokrzywnicy oferuje do sprzedaży drewno opałowe w następującym asortymencie: 1. Drewno mieszane (topolowe, wierzbowe) – ilość 12,00 mp; cena 840,00 zł + 23% VAT. 2. Drewno mieszane (topolowe, wierzbowe) – ilość 7,60 mp; cena 532,00 zł + 23% VAT. 3. Drewno mieszane (topolowe, klonowe) – ilość 6,50 mp; cena 455,00 zł + 23% VAT. 4. Drewno topolowe – ilość 10,63 mp; cena 744,10 zł + 23% VAT. 5. Drewno topolowe – ilość 9,30 mp; cena 651,00 zł + 23% VAT. Zainteresowani mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Referat Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej, pokój nr […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 82

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat pułtuski Ważność od godz. 23:00 dnia 21.12.2023 do godz. 22:00 dnia 22.12.2023 Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Uwagi Brak. Godzina i data wydania godz. 12:48 dnia 21.12.2023 SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 mazowieckie/pułtuski od 23:00/21.12 do 22:00/22.12.2023 prędkość do 40 km/h, porywy do 85 km/h, W i SW
więcej