Logo Pokrzywnica

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2023 roku

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2023 roku. Opinie oraz uwagi do programu można składać w terminie do 20 lutego 2022 r. w następujący sposób: na piśmie, złożonym w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Ogłoszenie

Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Pokrzywnica, z dnia 20 marca 2012 r. , w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pokrzywnica wyznaczam termin składania wniosków o dotację na w/w zadania do 27 stycznia 2023 roku. Wysokość środków na 2023 rok przeznaczonych na dotację wynosi 70.000,00 zł. Wójt Gminy                                                                      Adam Dariusz Rachuba
więcej
Logo Pokrzywnica

Przedłużenie terminu składania wniosków na zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych od Gminy Pokrzywnica

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pokrzywnica, Uprzejmie informujemy, iż ulega przedłużeniu termin składania wniosków na drugą turę zakupu węgla na warunkach preferencyjnych na nowy okres tj. od 03.01.2023 r.  do 30.04.2023 r. Wniosek można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, listownie lub przez ePUAP. Sama procedura nie ulega zmianie: osoba uprawniona do zakupu węgla będzie telefonicznie informowana o terminie zakupu przez pracownika Urzędu Gminy, zgłosi się do Urzędu, dokona zapłaty za węgiel, otrzyma fakturę uprawniającą do odbioru węgla. Jest możliwość obejrzenia węgla przed zakupem na składzie w miejscowości Wólka Zaleska 7. Węgiel w cenie 2000 zł za tonę będą mogły kupić osoby uprawnione […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Pomoc finansowa w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Do dnia 15 listopada 2022 r. do Biur Powiatowych Agencji można składać wnioski o pomoc finansową w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi Wnioski należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wnioskującego o pomoc. WAŻNE: Za […]
więcej