Logo Pokrzywnica

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 78

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 78 Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1 Obszar województwo mazowieckie powiat pułtuski Ważność od godz. 08:00 dnia 07.12.2023 do godz. 18:00 dnia 07.12.2023 Przebieg W rejonie miejscami występują i będą się utrzymywać słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80% Uwagi Brak. Godzina i data wydania godz. 07:56 dnia 07.12.2023 SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 mazowieckie/pułtuski od 08:00/07.12 do 18:00/07.12.2023 marznące opady, drogi śliskie.
więcej
Logo Pokrzywnica

Procedura odszkodowawcza obwodnica Pułtuska

INFORMACJA Urząd Gminy w Pokrzywnicy uprzejmie informuje, iż procedura odszkodowawcza związana    z podpisaną decyzją ZRiD na budowę obwodnicy Pułtuska jest opisana m.in. na stronie projektu: https://dk61-pultusk.pl/ Na tej stronie można znaleźć broszurę informacyjną GDDKiA: https://api.dk61-pultusk.pl/wp-content/uploads/2023/06/Przejmowanie-nieruchomosci-pod-DK.pdf
więcej
Logo Pokrzywnica

INFORMACJA

INFORMACJA o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Żebry Wiatraki, gmina Gzy i Koziegłowy, gmina Pokrzywnica. Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1990, ze zm.) Starosta Pułtuski informuje, że zostaną wyłożone do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekty operatów opisowo – kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: ŻEBRY WIATRAKI, gmina Gzy i KOZIEGŁOWY, gmina Pokrzywnica. Wyłożenie projektów operatów odbędzie się w dniach od 25 września […]
więcej
Logo Pokrzywnica

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NUMER 206/II/2023 WAŻNE OD GODZ. 11:00 DNIA 15-08-2023 DO GODZ. 23:00 DNIA 18-08-2023

UPAŁY Stopień zagrożenia 3 OBSZAR: województwo kujawsko-pomorskie – całe; łódzkie – całe; mazowieckie – całe; podlaskie – całe; pomorskie – całe; warmińskomazurskie – całe. PRZEBIEG: Prognozuje się występowanie długotrwałych wysokich temperatur w dzień od 28°C do 36°C, a w nocy od 17°C do 22°C powodujących upał. SKUTKI: ryzyko utraty życia; możliwe utrudnienia komunikacyjne; uszkodzenia dróg z asfaltową nawierzchnią; duże ryzyko udaru słonecznego; wzrost zagrożenia pożarowego. UWAGI: Brak.
więcej
Logo Pokrzywnica

Komunikat dot. uruchomienia w dniu 1 sierpnia 2023 roku syren alarmowych

Informujemy, że zgodnie z prośbą Wojewody Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 1 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 17:00 na terenie Gminy Pokrzywnica, tj. w miejscowościach: Pokrzywnica, Dzierżenin, Trzepowo, Gzowo zostanie wyemitowany przez syreny alarmowe systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Gminy ciągły sygnał dźwiękowy trwający 1 minutę. Syreny alarmowe zostaną uruchomione przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku w związku z 79 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.
więcej