OGŁOSZENIE Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica na rok szkolny 2020/2021 Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Na terenie gminy Pokrzywnica wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych . Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, […]
więcej

OSTRZEŻENIE NUMER 333/II/2019 OBLODZENIE / GOŁOLEDŹ

Stopień zagrożenia: 1 Ważność: od godz. 22:00 dnia 10-12-2019 do godz. 06:00 dnia 11-12-2019 Obszar: województwo mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie. Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie wilgotnych i mokrych nawierzchni dróg, mostów i chodników. Skutki: śliskie powierzchnie dróg i chodników; utrudnienia komunikacyjne. Uwagi: Brak. Dyżurny prognosta: Damian Zdonek (centrum.meteo@meteosky.eu) Ostrzeżenie wydano: 10-12-2019 godz. 14:04 Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.
więcej