Logo Pokrzywnica

Urząd Gminy w Pokrzywnicy oferuje do sprzedaży drewno opałowe

Urząd Gminy w Pokrzywnicy oferuje do sprzedaży drewno opałowe w następującym asortymencie: Drewno mieszane (topolowe, wierzbowe, sosnowe) – ilość 12,00 mp; cena 1140 zł + 23% VAT. Drewno mieszane (topolowe, wierzbowe, jesionowe) – ilość 7,60 mp; cena 722,00 zł + 23% VAT. Drewno mieszane (topolowe, klonowe) – ilość 6,50 mp; cena 617,50 zł + 23% VAT. Drewno mieszane (sosnowe, topolowe, jesionowe) – ilość 7,15 mp; cena 679,25 zł + 23% VAT. Drewno sosnowe – ilość 9,06 mp; cena 860,70 zł + 23% VAT. Drewno sosnowe – ilość 12,02 mp, cena 1141,90 zł + 23% VAT. Drewno topolowe – ilość 10,63 […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Trasy autobusów – wybory

I N F O R M A C J A Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 03 października 2023 roku w sprawie organizacji bezpłatnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.) informuję, że w Gminie Pokrzywnica na dzień wyborów tj. 15.10.2023r. zorganizowany jest bezpłatny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informujący o akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 9 do 20 września 2023 r.
więcej
Logo Pokrzywnica

Bezpłatna sterylizacja wraz z chipowaniem samic psów

Bezpłatna sterylizacja wraz z chipowaniem samic psów właścicielskich w ramach „Mazowieckiego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”   Właściciele samic psów mieszkający na terenie Gminy Pokrzywnica mogą skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnego zabiegu ich sterylizacji i zaczipowania. Akcja prowadzona jest  do 15 października 2023 r. lub do wyczerpania budżetu. Wniosek o bezpłatną sterylizację wraz z czipowaniem można złożyć do Urzędu Gminy  w Pokrzywnicy najpóźniej do 30 września 2023 r. Na sterylizację wraz z czipowaniem zwierząt przeznaczono 19820,00 zł. Zadanie pod nazwą „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pokrzywnica” współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego. STERYLIZACJA Zabieg polega na […]
więcej