Logo Pokrzywnica

Akcja szczepienia doustnego lisów wolno żyjących

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informujący o akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego w dniach od 9 do 20 września 2023 r.
więcej
Logo Pokrzywnica

Bezpłatna sterylizacja wraz z chipowaniem samic psów

Bezpłatna sterylizacja wraz z chipowaniem samic psów właścicielskich w ramach „Mazowieckiego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”   Właściciele samic psów mieszkający na terenie Gminy Pokrzywnica mogą skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnego zabiegu ich sterylizacji i zaczipowania. Akcja prowadzona jest  do 15 października 2023 r. lub do wyczerpania budżetu. Wniosek o bezpłatną sterylizację wraz z czipowaniem można złożyć do Urzędu Gminy  w Pokrzywnicy najpóźniej do 30 września 2023 r. Na sterylizację wraz z czipowaniem zwierząt przeznaczono 19820,00 zł. Zadanie pod nazwą „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Pokrzywnica” współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego. STERYLIZACJA Zabieg polega na […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Konsultacje społeczne – obwody łowieckie

OBWIESZCZENIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173, z późn. zm.) informuję o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwały.   Projekt będzie dostępny do publicznego wglądu w dniach od 30 czerwca 2023 r. do 21 […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Przymrozki wiosenne – wniosek szacowanie szkód

Urząd Gminy w Pokrzywnicy uprzejmie informuje, iż  w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych na terenie Gminy Pokrzywnica, istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Wniosek  o oszacowanie szkód należy złożyć w Urzędzie Gminy  w Pokrzywnicy w terminie do 09 czerwca 2023 r.   Wniosek o oszacowanie szkód
więcej