Wszystkie wpisy, których autorem jest Rakocki Łukasz

Szkolenie

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku zaprasza na szkolenie:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 charakterystyka działań

Modernizacja gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych    gospodarstw, Premia dla młodych rolników oraz Premia na zakładanie działalności pozarolniczej

Szkolenie odbędzie się w dniu 01.02.2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Kluby Świetlicy OSP w Pokrzywnicy.

Szkolenie przeprowadzą pracownicy MODR Oddział Poświętne.

Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86
Główny doradca rolnośrodowiskowy Marianna Guzek Tel 501703907

 

XXX sesja Rady Gminy Pokrzywnica

12 stycznia 2018

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm./, zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 16 stycznia 2018r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
  5. Wolne wnioski i oświadczenia.
  6. Zamknięcie sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty

Informacja dotycząca pojemników na odpady zmieszane

Urząd Gminy w Pokrzywnicy niniejszym informuje, że w związku z zakończeniem  umowy na odbiór odpadów z firmą Błysk- Bis Sp. z o.o. od 15 stycznia 2018 r. firma ta będzie prowadzić  odbiór pojemników na odpady zmieszane, stanowiących jej własność.

Jednocześnie informujemy, że nowe pojemniki na odpady zostaną dostarczone po podpisaniu umowy z nowo wyłonionym wykonawcą, w terminie do 20 lutego 2018 r.

  Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba