Szkolenie MODR

Szkolenie MODR

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół Doradczy w Pułtusku zaprasza na szkolenia: Szkolenie dla rolników i mieszkańców wsi „Technologia uprawy roślin strączkowych z wykorzystaniem białka rodzimego w żywieniu zwierząt.” Szkolenie odbędą się w dniu 24.01.2020 r. od godziny 10.00 w Biurze Powiatowym Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Pułtusku, ul. Mickiewicza 22 A. Szkolenie poprowadzi Janusz Sychowicz główny specjalista do produkcji roślinnej MODR. Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86.
więcej
Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych

Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych

Zaproszenie na szkolenie Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pułtusku zaprasza na szkolenie : „ Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych związkami azotu pochodzenia rolniczego, dyrektywa azotanowa i wodna”  Szkolenie odbędzie się 23.01.2020 r. o godz. 10.00 w  Świetlicy OSP w Pokrzywnicy. Organizatorem szkolenia jest doradca MODR; Marianna Guzek Szkolenie poprowadzi doradca MODR: Rosłoński Kamil. Informacji udzielamy w biurze w Pułtusku ul. Mickiewicza 22 A:  23 692 11 86, 723 436 710
więcej

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica  w 2020 roku Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2020 roku. Opinie oraz uwagi do programu można składać w terminie do 14 lutego 2020 r. w następujący sposób: na piśmie w Referacie Rolnictwa, Drogownictwa […]
więcej

Raport z badania ewaluacyjnego

Raportu z badania ewaluacyjnego (ocena średniookresowa LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie – LGD Zielone Mosty Narwi).   Raport_Październik_2019  
więcej

Uwaga najmłodsi mieszkańcy wsi! Rozdajemy nagrody!

Uwaga najmłodsi mieszkańcy wsi! Rozdajemy nagrody! Z myślą o Was Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników przygotowała szkolenie e-learningowe dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Szkolenie podzielone jest na trzy moduły: Maszyny i Narzędzia, Zwierzęta oraz Siedlisko, a każdy z nich zawiera zagadki i quizy, dzięki którym łatwiej jest przyswoić wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci w środowisku wiejskim. Zapraszamy do ukończenia szkolenia dostępnego pod adresem: prewencja.krus.gov.pl Certyfikat uzyskany po rozwiązaniu testu końcowego wraz z formularzem zgłoszenia należy wydrukować i przesłać na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Biuro Prewencji, al. Niepodległości 190, 00-608 […]
więcej