Logo Pokrzywnica

Bezpłatna sterylizacja wraz z chipowaniem samic psów właścicielskich

Bezpłatna sterylizacja wraz z chipowaniem samic psów właścicielskich Właściciele samic psów mieszkający na terenie Gminy Pokrzywnica mogą skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnego zabiegu ich sterylizacji i zaczipowania. Akcja prowadzona jest  do 15 października 2024 r. lub do wyczerpania budżetu. Wniosek o bezpłatną sterylizację wraz z czipowaniem można złożyć do Urzędu Gminy  w Pokrzywnicy najpóźniej do 30 września 2024 r. Na sterylizację wraz z czipowaniem zwierząt przeznaczono 19769,00 zł. Zadanie pod nazwą „Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności  Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa Mazowieckiego STERYLIZACJA Zabieg polega na chirurgicznym usunięciu w pełnej narkozie gruczołów rozrodczych, a także […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Światłowód w Gminie Pokrzywnica – Pilne!!!

Spółka IT Parnters Telco sp. z o.o. zatwierdziła na dzień dzisiejszy 333 dodatkowych pewnych adresów, do których doprowadzi światłowód. Poniżej zaktualizowana MAPA z dodatkowymi punkami adresowymi. Wszystkie punkty pokazane na mapie będą miały doprowadzony światłowód. MAPA PUNKTÓW ADRESOWYCH   Są jeszcze weryfikowane kolejne punkty adresowe. Po otrzymaniu informacji do przedstawicieli spółki będziemy publikować zaktualizowane informacje na stronie. Proszę na bieżąco śledzić informacje na stronie.    
więcej
Logo Pokrzywnica

Szkody powstałe w wyniku suszy-nabór wniosków i stawki pomocy

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI   Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zze ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, że od dnia 29.02.2024 r. do dnia 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego  Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r. Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru: w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki te będą otwarte w godzinach 07:00-18:00; w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta; ponadto biura powiatowe będą czynne również […]
więcej