Logo Pokrzywnica

Mazowieckie rezerwaty przyrody

Film “Mazowieckie rezerwaty przyrody“ https://www.youtube.com/watch?v=6Ma_xbBBuKQ&t=12s Ile jest rezerwatów w województwie mazowieckim? Który z nich jest najmniejszy, a który największy? Jakie zwierzęta znajdują schronienie w rezerwatach? Co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony tych najcenniejszych obszarów? O tym wszystkim mowa w filmie “Mazowieckie rezerwaty przyrody”. Autor filmu: Sławomir Wąsik. Film zrealizowany w ramach projektu “Mazowieckie rezerwaty przyrody” na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl.   Film “Wyspy szczęśliwe“ https://www.youtube.com/watch?v=c7oJesgGmg4 “Każda wyprawa jest inna, każda to inne doznania, inne przeżycia i emocje. Chcielibyśmy, żeby […]
więcej