VI GMINNY RAJD ROWEROWY

VI GMINNY RAJD ROWEROWY

         W ramach promowania pokoju w Europie, turystki rowerowej, zdrowego trybu życia oraz niewątpliwych walorów naszej gminy, dnia 01.07.2022 roku Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi Gminy Pokrzywnica zorganizował VI Gminny Rajd Rowerowy pod hasłem „Jedziemy dla POKOJU w Europie”            Pomimo upału frekwencja była bardzo wysoka. Na rajd wybrało się blisko 150 osób w różnym przedziale wiekowym. Wszyscy dzielnie stawili czoła ciężkim warunkom atmosferycznym.              Rajd rozpoczął Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba objaśniając uczestnikom trasę i […]
więcej
Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok Zaproponuj zmiany, zgłoś pomysł na nowe zadania! Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprasza do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Propozycje do projektu można składać od 6 do 20 lipca br. Roczny Program Współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. To w nim znajdują się informacje o […]
więcej
Petycja w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe – prośba do mieszkańców gminy o poparcie petycji

Petycja w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe – prośba do mieszkańców gminy o poparcie petycji

Szanowni Państwo         W związku z trudną sytuacją na rynku paliwowym i wspieraniem przez rząd niektórych nośników energii (węgiel, gaz, paliwa płynne) zwracamy się do Państwa z prośbą o przyłączenie się do naszej petycji w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0)               Drewno jest dla wielu mieszkańców jedynym dostępnym paliwem. Z uwagi na stale rosnące ceny innych źródeł energii, niepewną sytuację międzynarodową i problemy z dostępnością węgla i gazu drewno staje się jedyną dostępną alternatywą. Obniżenie stawki vat na drewno opałowe mogłoby być realnym wsparciem państwa dla najuboższych. […]
więcej
Samorządy dzielą się kosztami budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

Samorządy dzielą się kosztami budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

           Dnia 27.06.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba w asyście Skarbnika Gminy Magdaleny Lusa, podpisał aneks do Umowy o Partnerstwie dotyczącej budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, który określa szczegółowe zasady współfinansowania projektu przez poszczególnych Partnerów i Lidera.        Projekt budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, którego jednym z partnerów jest samorząd Mazowsza, otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Kolej+. Wsparcie wyniesie 85 proc. kosztów inwestycji. Samorząd województwa mazowieckiego wyłoży na ten cel 24,5 mln zł. Drugie tyle pokryje pozostałe 17 samorządów. Podział ten określi aneks, który podpisało 18 partnerów, w tym marszałek Adam Struzik. […]
więcej
PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH

PODPISANIE UMOWY NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH

         W dniu 23 czerwca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy podpisano umowę na realizację inwestycji pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pokrzywnica”. Przedmiotowa inwestycja zakłada przebudowę ok. 15 km dróg gminnych. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma INSTAL – NIKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa, al. Gen. Chruściela 106/4, 00-910 Warszawa. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja I). Wartość umowna: 9.960.540,00 zł.
więcej