I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA W NOWEJ KADENCJI

I SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA W NOWEJ KADENCJI

              We wtorek, dnia 07.05.2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbyła się, pierwsza w tej kadencji, Sesja Rady Gminy Pokrzywnica, na której Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, Pani Halina Gwiazdowska, wręczyła Wójtowi oraz Radnym zaświadczenia o wyborze na stanowisko.                 Rolę Przewodniczącej Seniorki pełniła radna Pani Grażyna Leleń. Po złożeniu ślubowania przez Wójta i Radnych, w tajnym głosowaniu, na nowego Przewodniczącego Rady Gminy został wybrany Pan Piotr Taperek, natomiast Wiceprzewodniczącą została Pani Anna Dudkowska. Wybrano również komisje Rady i ich Przewodniczących.
więcej
OSTATNIA SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA W KADENCJI 2018-2024

OSTATNIA SESJA RADY GMINY POKRZYWNICA W KADENCJI 2018-2024

Dnia 23.04.2024 r. odbyła się LII, kończąca kadencję 2018-2024, Sesja Rady Gminy Pokrzywnica, w której po raz ostatni wzięli udział dotychczasowi Radni. Po części oficjalnej i ogłoszeniu przez Przewodniczącego Rady Gminy Pokrzywnica, Pana Krzysztofa Lubelskiego zamknięcia Sesji nastąpiło uroczyste, wzajemne składanie sobie podziękowań za wieloletnią, udaną i skuteczną współpracę. Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba serdecznie podziękował i wręczył symboliczne, pamiątkowe statuetki wszystkim Radnym. Szczególne podziękowania skierował do Przewodniczącego Rady Pana Krzysztofa Lubelskiego oraz Wiceprzewodniczącej Rady Pani Anny Bońkowskiej. Pamiątkową statuetkę oraz podziękowania za godne, wzorowe i skuteczne pełnienie funkcji Wójta Gminy Pokrzywnica otrzymał również Adam Dariusz Rachuba, który zapewnił, […]
więcej
NOWE TABLICE INFORMACYJNE W URZĘDZIE GMINY

NOWE TABLICE INFORMACYJNE W URZĘDZIE GMINY

Odpowiadając na potrzeby naszych mieszkańców i dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych budynek Urzędu Gminy w Pokrzywnicy zyskał dwie tablice informacyjne. Jedna tablica znajduje się w holu na parterze budynku, druga na piętrze na wprost klatki schodowej.  Teraz interesanci chcący załatwić swoją sprawę w Urzędzie Gminy bez problemu trafią do odpowiedniego biura. INFORMACJE O PROJEKCIE: Umowa nr PPA/000046/07/D zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Moduł Programu: A: Likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne Termin realizacji […]
więcej