Logo Pokrzywnica

Ogłoszenie o konkursach

  Dnia 17 lutego 2023 r. Wójt Gminy Pokrzywnica ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów następujących szkół: 1) Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie; Nazwa i adres placówki , której dotyczy konkurs : Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie , Dzierżenin 105, 06-114 Pokrzywnica 2) Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie; Nazwa i adres placówki , której dotyczy konkurs : Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie , Gzowo 5 , 06-114 Pokrzywnica. 3) Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie; Nazwa i adres placówki , której dotyczy konkurs : Szkoła Podstawowa im. […]
więcej
Logo Pokrzywnica

OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Pokrzywnica dnia 12 kwietnia 2021 r OGŁASZA KONKURS na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy , Al. Jana Pawła II 10, 06-121 Pokrzywnica Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r.poz.1597 ze zm .t.j. ). Zgodnie z § 1 ust. […]
więcej