Logo Pokrzywnica

OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Pokrzywnica dnia 12 kwietnia 2021 r OGŁASZA KONKURS na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy , Al. Jana Pawła II 10, 06-121 Pokrzywnica Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 lub § 2 lub § 6 lub § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r.poz.1597 ze zm .t.j. ). Zgodnie z § 1 ust. […]
więcej