Logo Pokrzywnica

Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Wójt Gminy Pokrzywnica ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru […]
więcej
„Pod biało-czerwoną”

„Pod biało-czerwoną”

Gmina Pokrzywnica przystąpiła do realizacji projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Projekt zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej  gminie w Polsce, pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby głosów poparcia. Gmina Pokrzywnica spełniła warunki i tym samym mogła złożyć do Wojewody Mazowieckiego wniosek o realizację zadania. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i gmina otrzymała dotację w wysokości                               8 000,00 zł na dofinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji. Maszt w ramach projektu „Pod  Biało – czerwona” został zamontowany przy Urzędzie […]
więcej
Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i OZE

Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i OZE

Klastry energii powinny odgrywać ważną rolę w transformacji energetyki i w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Choć ich znaczenie w Europie rośnie, w Polsce obecnie istnieje wiele barier w ich rozwoju związanych głównie z niedoprecyzowaną legislacją. Klastry energii to przede wszystkim zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także zwiększenie konkurencyjności i efektywności lokalnej gospodarki. Ideą jest zapoczątkowanie współpracy między podmiotami takimi jak gminy, mieszkańcy i przedsiębiorcy. Mazowiecka Agencja Energetyczna to podmiot, którego działalność skupia się na koordynacji działań energetycznych na terenie Mazowsza oraz wzrostu zaangażowania lokalnych uczestników w realizację regionalnej polityki energetycznej. Poszukując nowych rozwiązań w zakresie wsparcia transformacji energetycznej województwa mazowieckiego […]
więcej