Logo Pokrzywnica

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami przez Gminę Pokrzywnica

Gmina Pokrzywnica realizuje projekt pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów zarządzania klęskami i katastrofami przez Gminę Pokrzywnica”   Projekt z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4. „Dostosowanie do zmian klimatu”, typ projektów: Sprzęt i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Umowa na dofinansowanie:  Umowy Nr FEMA.02.04-IP.01-0083/23-00 z dnia 16.01.2024 roku Opis: W ramach zadania zostanie zakupiony nowy, średni wóz strażacki. Wraz z samochodem planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia, a mianowicie” ciężkiego zestawu hydraulicznego do prowadzenia akcji ratowniczych, przeznaczony głównie do akcji ratowniczych w przypadku wypadków komunikacyjnych, […]
więcej
Ponad 8 mln zł na kolejne inwestycje – Polski Ład edycja 8

Ponad 8 mln zł na kolejne inwestycje – Polski Ład edycja 8

Gmina Pokrzywnica otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Edycja 8 na zadania pn. „Budowa nowego ujęcia wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej” oraz „Remont i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Piskorni na budynek mieszkalny”. Pierwsza z inwestycji obejmuje budowę nowe Stacji Uzdatniania Wody, która pozwoli odciążyć istniejące ujęcie w m. Łępice. Ujęcie wody stanowić będą studnie wiercone wraz z kompletnym obiektem SUW z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami z zastosowaniem najnowszych technologii, eksploatacji stacji i sieci wodociągowej oraz uzdatniania wody.  Planuje się wpięcie nowej SUW do istniejącej sieci wodociągowej, jak również rozbudowę wodociągu na terenie gminy […]
więcej
Inwestycja drogowa. Dofinansowanie z Polskiego Ładu  – Edycja 6 PGR

Inwestycja drogowa. Dofinansowanie z Polskiego Ładu – Edycja 6 PGR

Gmina Pokrzywnica po raz kolejny pozyskała dofinansowanie na poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica w kwocie 2.450.000,00 zł W ramach otrzymanej dotacji zostanie zrealizowane następujące przedsięwzięcie: „Poprawa infrastruktury drogowej w m. Łubienica – Superunki oraz w wybranych miejscowościach gminy Pokrzywnica” Inwestycja polegać będzie na poprawie infrastruktury drogowej poprzez podniesienie standardu technicznego dróg oraz poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wartość inwestycji: 2.500.000,00 zł, w tym: Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład:  2.450.000,00 zł Wkład własny Gminy Pokrzywnica: 50.000,00 zł Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 6 PGR.
więcej
Inwestycja drogowa. Dofinansowanie z Polskiego Ładu – edycja II

Inwestycja drogowa. Dofinansowanie z Polskiego Ładu – edycja II

Gmina Pokrzywnica drugi raz pozyskała dofinansowanie w kwocie 7.980.000,00  zł. na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Pokrzywnica. W ramach otrzymanej dotacji zostanie zrealizowane następujące przedsięwzięcie: „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Pokrzywnica” Inwestycja polegać będzie na przebudowie i remoncie wybranych dróg gminnych na terenie gminy Pokrzywnica wraz z budową mostu na drodze relacji Koziegłowy – Olbrachcice. Wartość inwestycji: 8.400.000,00 zł, w tym: Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład:  7.980.000,00 zł Wkład własny Gminy Pokrzywnica: 420.000,00 zł Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Edycja 2.
więcej
Przedsięwzięcie „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica”, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 1 zostało zrealizowane.

Przedsięwzięcie „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica”, dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 1 zostało zrealizowane.

W dniu 3 października 2023 r. odebrano  i przekazano do użytkowania zmodernizowane odcinki dróg  w ramach zadania pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Pokrzywnica”. Wykonano 15 odcinków dróg, w tym dwie ulice w m. Pokrzywnica na długości 15,421 km. Inwestycja objęła kompleksową przebudowę dróg gminnych, poprzez poprawę  lub przebudowę nawierzchni, przebudowę przepustów, umocnienie poboczy, wykonanie zjazdów, wykonanie oznakowania oraz montaż nowoczesnych lamp oświetleniowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Inwestycja obejmowana następujące odcinki dróg: Lp. z PFU Trasa przebiegu Długość (m) 1 Droga w m. Gzowo ( przy szkole) 675,00 2 Droga w m. Zaborze , Dzbanice, Klaski 1361,00 3 […]
więcej