DOTACJA Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA USUNIĘCIE AZBESTU

DOTACJA Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA USUNIĘCIE AZBESTU

Gmina Pokrzywnica, informuje iż na podstawie umowy nr 2228/22/OZ/DA z dnia 04 lipca 2022 r. podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z gminy Pokrzywnica w 2022 roku” Kwota dotacji: 34.965,00 zł Program priorytetowy: Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Jednocześnie informujemy, iż odbioru azbestu z terenu gminy Pokrzywnica na podstawie zawartej umowy dokona: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PIOTR” Piotr Jaczyński z siedzibą w Lesznie przy ul. Warszawskiej 38B, 05-084 Leszno.
więcej
Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z Gminy Pokrzywnica w 2021 roku

Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z Gminy Pokrzywnica w 2021 roku

Gmina Pokrzywnica informuje, iż na podstawie umowy nr 2422/21/OZ/DA z dnia 06.08.2021 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z Gminy Pokrzywnica w 2021 roku” – w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z terenu gminy przekazano do utylizacji 67,50 Mg wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 26.973,00 zł. Zadanie zostało w 100%  dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
więcej
Zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzepowo

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzepowo

W ramach zadania uporządkowano teren działki nr 88 położonej w miejscowości Trzepowo. Teren został wyrównany i utwardzony kamieniem łupanym. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury: 2 ławki i kosz na śmieci. Wprowadzono elementy zieleni  dekoracyjnej (tuja), która poprawiła atrakcyjność terenu. Utworzony skwer ożywił i odnowił przestrzeń wiejską miejscowości Trzepowo, która jest jednocześnie przestrzenią publiczną, będącą wizytówką sołectwa. Utwardzenie terenu pozwoli na uporządkowanie bezpiecznego parkowania w okolicy sąsiadującej z przedmiotowym terenem świetlicy wiejskiej. Łączna wartość zadania wyniosła 22.914,00 złotych, w tym 10 000,00 złotych stanowi dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu w sołectwie Trzepowo” zostało sfinansowane z budżetu gminy […]
więcej
Utworzenie strefy aktywności fizycznej w miejscowości Piskornia

Utworzenie strefy aktywności fizycznej w miejscowości Piskornia

W ramach zadania zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw i siłowni plenerowej na działce nr 128/3,  w miejscowości Piskornia. Elementy placu zabaw to: karuzela „trzmiel” oraz bujak „konik”. Na  siłownię plenerową składają się: orbitek, biegacz, twister, wioślarz, motyl i wyciąg. Utworzono w ten sposób atrakcyjny teren rekreacyjny w centrum miejscowości Piskornia. Głównym celem projektu było stworzenie miejsca zabaw i aktywności sportowej, strefy wypoczynku dla rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt nastawiony jest na propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców jak i integrację mieszkańców, rozwijanie zainteresowań sportowych, poprawę aktywności i kondycji fizycznej oraz budowanie poczucia tożsamości środowiska lokalnego. Łączna wartość projektu wyniosła 22.816,50 złotych, w […]
więcej