Logo Pokrzywnica

ZMIANA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY KOMUNALNE

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2023 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pokrzywnica będzie Błysk- Bis Sp. z o.o. ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki. Umowa na odbiór  i zagospodarowanie komunalnych odpadów komunalnych z w/w podmiotem została podpisana w dniu 02.03.2023 r. na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. Ustalony został nowy harmonogram odbioru odpadów na okres kwiecień- wrzesień 2023. Od kwietnia 2023 r. obowiązuje nowy podział na 5 tras odbioru odpadów komunalnych: Trasa I Miejscowości: Koziegłowy, Łępice, Łubienica, Łubienica Superunki, Niestępowo Włościańskie Nowe Niestępowo, Olbrachcice, Witki Trasa II […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Przystąpienie do prac nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030”

Informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego (załącznik nr 1), Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim (załącznik nr 2), Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego (załącznik nr 3), Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030 (załącznik nr 4), Wykazem miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów (załącznik nr 5). Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej. W opracowaniu analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Poradnik dotyczący budownictwa drewnianego

Szanowni Państwo, Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało poradniki pt. „Budownictwo drewniane, czyli zbiór dobrych praktyk z zakresu budownictwa drewnianego ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji“, skierowane odpowiednio do inwestorów samorządowych i prywatnych, architektów oraz wykonawców. Z przyjemnością oddajemy je w Państwa ręce, życząc, by Inwestorom pomogły podjąć bez obaw decyzję o wyborze obiektu o konstrukcji drewnianej, a Projektantom i Wykonawcom – ułatwiły ich planowanie oraz realizację. Poradniki są dostępne na stronie www.domzklimatem.gov.pl w zakładce „Poradnik” (https://www.domzklimatem.gov.pl/o-poradniku#o-poradniku).
więcej
Logo Pokrzywnica

Komunikat dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

Komunikat przypominający przedsiębiorcom z Mazowsza o obowiązku dokonywania samodzielnego wpisu bądź aktualizacji wpisu w Rejestrze BDO, w momencie wpisywania się do Rejestru działalności regulowanej w gminie Pokrzywnica w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorco! Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności. Prowadzenie ww. działalności bez […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Projekt Unii Europejskiej 3 Miliardy Drzew do 2030 r.

W związku z projektem wdrażanym dla Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej (DG ENV) przez firmę Milieu Consulting SRL – Law & Policy Consulting, którego celem jest wsparcie zobowiązania UE dotyczącego posadzenia 3 miliardów dodatkowych drzew do 2030 roku w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęło zaproszenie do przystąpienia do ww. inicjatywy. W związku z powyższym, Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa zachęca Państwa do zapoznania się ze szczegółami projektu oraz przyłączenia się do niego. Zgodnie z zasadami inicjatywy, drzewo może zostać zarejestrowane w przypadku, gdy zostało ono zasadzone po 20 maja 2020 r., czyli po […]
więcej