Logo Pokrzywnica

Informacja o spotkaniu konsultacyjnym w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego

Informujemy, że Marszałek Województwa Mazowieckiego przystąpił do opracowania projektu uchwały w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego. W celu przybliżenia głównych założeń programu zaplanowano otwarte spotkanie konsultacyjne. Podczas spotkania zostanie wygłoszona prezentacja dotycząca dokumentu, omówione zostaną kwestie zaproponowanych działań naprawczych mających na celu poprawę klimatu akustycznego na terenie województwa mazowieckiego, a także obowiązki wynikające z realizacji programu. W trakcie spotkania będą obecni przedstawiciele firm z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie programu. Będzie możliwe zadawanie pytań i dyskusja na temat programu. Spotkanie odbędzie się 28 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie. […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Ograniczenia i zakazy dotyczące kominków

Informacja przygotowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki i Piece nt.  “Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza”. 
więcej
Logo Pokrzywnica

Terminy opłat środowiskowych za 2023 rok

W związku ze zbliżającymi się terminami przedkładania Marszałkowi Województwa Mazowieckiego wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za kolejny okres rozliczeniowy, tj. rok 2023, niniejszym udostępniamy komunikaty  dla przedsiębiorców.   Uwaga! Zbliża się termin wniesienia opłaty rocznej za utrzymanie wpisu w Rejestrze BDO dla przedsiębiorców wprowadzających do obrotu pojazdy, produkty, sprzęt, baterie/akumulatory i opakowania! Przypominamy, że termin wnoszenia opłaty rocznej za rok 2024 z tytułu utrzymania wpisu w Rejestrze BDO mija 29 lutego 2024 r. Opłatę roczną należy wpłacać na rachunek: 39 1240 6292 1111 0010 7776 5054 prowadzony przez Bank PEKAO S.A. I/O Warszawa. Uwaga! Informacja nie dotyczy m.in. zarejestrowanych jako: wytwórcy odpadów, […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Bezpłatne szkolenia dla Przedsiębiorców

Zaproszenie na szkolenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza przedsiębiorców, osoby prowadzące działalność w zakresie wymagającym pozwoleń środowiskowych oraz przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych na jednodniowe bezpłatne szkolenia dotyczące: „Opłat za korzystanie ze środowiska”. Szkolenia odbędą się w następujących terminach i miejscach: Warszawa 02.2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (sala konferencyjna na parterze); Warszawa 02.2024 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (sala konferencyjna na parterze).   Ideą spotkań jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z obszaru opłat […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Program „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”

Informujemy, że Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłosiło IV edycję programu własnego pod nazwą „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej”. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków, w terminie od 02.11.2023 r. do 31.01.2024 r. do godz 15:00. Więcej informacji pod linkiem https://rzezba-oronsko.pl/niepodlegla/nabor-2024/
więcej