Logo Pokrzywnica

OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

OBOWIĄZEK  SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH   Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2021, poz. 906) oraz uchwałą XXXIII/251/2022  Rady Gminy Pokrzywnica  z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 6714) obowiązkiem każdego mieszkańca gminy jest segregowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z tymi zasadami odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach o następujących kolorach: w worku żółtym:  tworzywa sztuczne ( w […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Nadal przyjmujemy deklaracje CEEB!

30 czerwca 2022 r. minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Aplikacja CEEB.gov.pl również działa tak, jak dotychczas. Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków i nie jest to obowiązek jednorazowy. Zgodnie z przepisami, obowiązek ten nadal z nami pozostaje: dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji. dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od uruchomienia, dla źródeł ciepła wymienianych na nowe – 14 dni od uruchomienia, To oznacza, że nadal przyjmujemy deklaracje CEEB! Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków […]
więcej
Logo Pokrzywnica

Obowiązek zgłaszania do gminy stwierdzonej obecności w środowisku inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski

Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 07.06.2022 r. znak WPN-I.600.41.2022.MD w sprawie konieczności zgłaszania do gminy stwierdzonej obecności w środowisku inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii/Polski oraz informacji na temat możliwości przetrzymywania IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub Polski oraz wykonania innych czynności podlegających zakazom w stosunku do IGO w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.  
więcej
Logo Pokrzywnica

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego do 2030 roku

Niniejszym informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, Zarząd Województwa Mazowieckiego przystąpił do opracowania nowego Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Aktualnie dokumenty skierowane zostały do konsultacji społecznych. Termin konsultacji: 30 czerwca 2022 roku – 21 lipca 2022 roku. Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronie internetowej https://mazovia.pl/  w zakładce konsultacje społeczne oraz w postaci papierowej w siedzibie Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa (IV piętro, pokój 418) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty. Wobec powyższego zachęcamy […]
więcej