Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi

Zapraszamy do badania. Ankieta będzie wykorzystana do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Naszym zamiarem jest włączenie jak największej liczby mieszkańców i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze LGD w proces budowy strategii. Niniejsza ankieta – mamy taką nadzieję – będzie okazją do zgłoszenia ocen, poglądów oraz propozycji, które sprawią, że autorami strategii będzie szeroka rzesza ludzi zainteresowanych rozwojem obszaru LGD. Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje, poglądy, oceny i propozycje zostaną wykorzystane w procesie budowy nowej LSR. Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUlV1yv0rtcoO6DFxsQD-qfvoaRs2CngKcuRuxxLZih7Oztw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link   Biuro LGD
więcej
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego – II półrocze

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego – II półrocze

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. oraz dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna […]
więcej
“III SEKTORZE! DAJ SIĘ POZNAĆ!” – Badanie organizacji pozarządowych

“III SEKTORZE! DAJ SIĘ POZNAĆ!” – Badanie organizacji pozarządowych

Rozpoczyna się badanie organizacji pozarządowych (Kół Gospodyń Wiejskich, OSP, stowarzyszeń, fundacji, NGO itp.) działających w województwie mazowieckim. Badanie prowadzone jest przez Fundację Optimum Pareto na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Celem badania jest poznanie sytuacji organizacji pozarządowych, warunków w jakich działają, ich potrzeb i doświadczeń ze współpracy z instytucjami publicznymi oraz przygotowanie rekomendacji do wieloletniego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Ankieta dostępna jest w Internecie do 5 września br. pod adresem: https://form.typeform.com/to/RfrwhFTz Zapraszamy do jej wypełnienia. Jest to pierwszy etap szeroko zakrojonego badania, dzięki któremu głos organizacji pozarządowych działających w województwie mazowieckim zostanie wysłuchany i wzięty […]
więcej