Ankiety – “Partnerstwo JST: terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego”

Gmina Pokrzywnica wchodzi w skład “Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego: terenu powiatów makowskiego, przasnyskiego i pułtuskiego”, w ramach projektu pilotażowego “Centrum Wsparcia Doradczego” realizowanego przez Związek Miast Polskich na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Rozwoju. Głównym celem projektu jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych ( gminnych i powiatowych), w tym poprawa ich kompetencji do zarządzania strategicznego oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z sąsiednimi samorządami.

W celu przygotowania dokumentu, który będzie odpowiadał na potrzeby partnerstwa, niezbędne jest przeprowadzenie badania ankietowego.

Zapraszamy do wypełnienia Ankiety przez turystów:
ttps://forms.gle/2f2bucNfe2p6RQct7
Zapraszamy do wypełnienia Ankiety przez przedsiębiorców/firmy:
https://forms.gle/kUPa2EdaHjEv7MgG6
Zapraszamy do wypełnienia Ankiety przez młodzież:
https://forms.gle/bLh94dQ1T91zmmU38