Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi

9 Sierpień 2022 r.
Redaktor: byszewska
Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD Zielone Mosty Narwi

Zapraszamy do badania. Ankieta będzie wykorzystana do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. Naszym zamiarem jest włączenie jak największej liczby mieszkańców i przedstawicieli podmiotów funkcjonujących na obszarze LGD w proces budowy strategii.

Niniejsza ankieta – mamy taką nadzieję – będzie okazją do zgłoszenia ocen, poglądów oraz propozycji, które sprawią, że autorami strategii będzie szeroka rzesza ludzi zainteresowanych rozwojem obszaru LGD.

Ankieta jest anonimowa, a uzyskane informacje, poglądy, oceny i propozycje zostaną wykorzystane w procesie budowy nowej LSR.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUlV1yv0rtcoO6DFxsQD-qfvoaRs2CngKcuRuxxLZih7Oztw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

 

Biuro LGD